Οι δομές μας

 

Ο Δήμος Σκύδρας έχοντας ως στόχο την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των δημοτών διαθέτει για εκείνους  Δομές υγείας και κοινωνικής φροντίδας  που απασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης, φροντίδας και πρόνοιας.

 

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού:

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος απαρτίζονται απο τρεις τομείς : τον τομέα Κοινωνικής Πολιτικής, τον τομέα Παιδείας και τον τομέα Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Σχετικά με τον τομέα Κοινωνικής Πολιτικής, οι αρμοδιότητες του Τμήματος  περιλαμβάνουν σε γενικές γραμμές τα παρακάτω :

 • Μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών ή συμμετέχει σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία νομικών προσώπων, ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, κέντρα ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων κτλ.)
 • Μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών που αφορούν την κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, του παιδιού, των εφήβων, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία καθώς και ευπαθών κοινωνικών ομάδων
 • Μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών ή συμμετέχει σε δράσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της υγείας των δημοτών με την ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων για την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή της ψυχικής υγείας (με τη δημιουργία δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, κέντρων υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, κτλ.)
 • Μεριμνά για την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών
 • Οργανώνει, παρακολουθεί και αξιολογεί τη δικτύωση τοπικών φορέων κοινωνικής φροντίδας

 

Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»:

Για την εφαρμογή του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» υπεύθυνη είναι η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Σκύδρας και έχει ως αντικείμενο την συμμετοχή του Δήμου Σκύδρας σε προγράμματα περιβάλλοντος, πολιτισμού, μαζικού αθλητισμού και κοινωνικών δομών. Η λειτουργία του προγράμματος αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας σε πολίτες που έχουν ανάγκη (ασθενείς, ηλικιωμένους, ΑΜΕΑ, άτομα χωρίς οικογένεια κλπ). Αποσκοπεί επίσης στην παραμονή των ατόμων στο φυσικό τους περιβάλλον, την αποφυγή ιδρυματικής περίθαλψης και κοινωνικού αποκλεισμού και εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας που παρέχει το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», είναι:

1.Ψυχολογική & κοινωνική υποστήριξη :

 • Ατομική & κοινωνική στήριξη
 • Κοινωνική Στήριξη της Οικογένειας
 • Οργάνωση και συντονισμό εθελοντών
 • Διαμεσολάβηση με δημόσιες υπηρεσίες, ασφαλιστικούς οργανισμούς, υγειονομικές επιτροπές και υπηρεσίες υγείας

2. Νοσηλευτική βοήθεια :

 • Νοσηλευτική φροντίδα (λήψη ζωτικών σημείων, μέτρηση χοληστερίνης και σακχάρου, συνταγογράφηση και προμήθεια φαρμάκων, ενεσοθεραπεία)
 • Εκπαίδευση του φροντιστή της οικογένειας
 • Κοινωνική στήριξη της οικογένειας και διαμεσολάβηση με υπηρεσίες υγείας και υγειονομικές επιτροπές

3. Οικιακές υπηρεσίες :

 • Οικιακή καθαριότητα
 • Ατομική προσωπική καθημερινή φροντίδα
 • Δευτερεύουσα νοσηλευτική φροντίδα
 • Εξυπηρετήσεις (αγορά ειδών πρώτης ανάγκης τροφίμων και ατομικής υγιεινής)
 • Προμήθεια φαρμάκων, διεκπεραίωση υποθέσεων προς ΔΕΚΟ, τράπεζες

 

ΚΑΠΗ

Για τη λειτουργία των ΚΑΠΗ (Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων), παιδικών σταθμών και της Δημοτικής βιβλιοθήκης υπέυθυνος είναι ο Ενιαίος Φορέας Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας (Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π.) (φΕΚ σύστασης 1205/τ. Β'/14-06-20011).

Στον τομέα αρμοδιότητάς του το ΚΑΠΗ υλοποιεί προγράμματα κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και γενικότερα έχει την ευθύνη για την εφαρμογή πολιτικών και τη συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και την κοινωνική φροντίδα της τρίτης ηλικίας, με τη λειτουργία κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων κ.λπ. καθώς και τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων. Επίσης, προβλέπεται να συμμετέχουν σε δράσεις και προγράμματα που στοχεύουν στη μέριμνα, στην υποστήριξη και στην φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας, την προαγωγή της ψυχικής υγείας, όπως είναι η δημιουργία δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων, η λειτουργία κέντρων αγωγής υγείας, δράσεις υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρα ψυχικής υγείας, και κέντρα συμβουλευτικής στήριξης των ευπαθών ομάδων.